Onze diensten

Uw vragen en uitdagingen verdienen een antwoord of oplossing. Via constructieve gesprekken met de aangewezen personen op de juiste beslissingsniveau’s veranderen we uw vraagteken in een uitroepteken.

Lobco brengt ervaring en expertise aan om uw belangen bij de relevante beleidsmakers succesvol te bepleiten. Beleidsmakers die we aanreiken via duurzame relaties binnen ons wijdvertakt en divers netwerk.

01

Belangen bepleiten

Of het nu gaat om Europese, federale, regionale of lokale politieke instanties, werken met overheden vraagt om een specifieke aanpak: contacten die ertoe doen gericht benaderen en overtuigen van uw belangen.

Lobco heeft als het ware een radar die politieke beslissingen en wetgeving die in de pijplijn zit voor u op tijd detecteert en desgevallend ontmijnt. Een gepland of bestaand beleid met argumenten bijsturen zodat het zo min mogelijk interfereert met uw activiteit of juist deuren opent.

Politieke beslissingen en de impact die ze kunnen hebben op uw activiteiten. Dat is ons domein! Lobco gaat hierbij verder dan het geven van advies en is op zijn best als we ook uw en onze invloed kunnen doen gelden. Steeds op een constructieve en transparante manier zodat we een langer lopende vertrouwensband kunnen garanderen tussen u en het betrokken beleidsniveau.

Belangen bepleiten
02

Vergunningen

Bouw-, uitbreidingsplannen of een andere ambitie met uw onderneming. Zonder vergunning blijft dit dode letter. Wanneer u uiteindelijk kan starten hangt vrijwel altijd af van het moment waarop u de juiste vergunning verkrijgt. Op de timing en op de inhoud van de vergunning zetten we met Lobco graag onze stempel.

Hoe specifieke gevoeligheden aanpakken? Welke dynamiek speelt er? Onze ervaring zetten we doelbewust in om het vergunningsproces positief te beïnvloeden. Wij spreken de taal van de overheden en administraties die deze vergunningen verlenen. Samen met u gaan we met hen in dialoog. Als volwaardige partners brengen we voor u een vergunning sneller én beter dan normaal binnen handbereik. Laat een vergunning dus niet de oorzaak zijn dat uw project vertraging oploopt. Praat er met ons over!

03

Investeringssteun

Als bedrijf ben je steeds aan het investeren in mensen maar ook in materialen, productieprocessen…

Extra ondersteuning vanuit de overheid is dan vaak welkom. Maar hoe begin je hieraan?

Vanuit Lobco begeleiden wij u in uw zoektocht naar extra ondersteuning voor deze investeringen. Met ons team van experten helpen we u graag in het traject van een subsidiedossier. Van bij het opstellen van een subsidiedossier tot en met de aanvraag, Lobco staat u bij met raad en daad.

Business to Government
04

Business to Government

Onderhandelen en argumenteren met (semi-)publieke overheden. Het verloopt vaak anders dan u in uw zakelijke activiteiten gewend bent. Lobco is graag uw wegwijzer en voelt zich 100 procent thuis in deze complexe wereld. Onze specifieke kennis en aanpak delen we graag met u. Net als ons divers en performant netwerk. We garanderen u dat we onze invloed optimaal aanwenden om uw doel te bereiken. Wat dit doel ook is: een duurzame relatie opbouwen, een openbare aanbesteding faciliteren of een prangend probleem met een overheidsinstantie deblokkeren.


Lobco zet uw blik op de Belgische politiek en de administraties op scherp. Onze kennis van de diverse overheidsinstanties en hun bijzonderheden delen we graag met u in interactieve workshops en via coaching op maat. Wij brengen voor u een dialoog op gang met de overheidspartners, steeds met het belang van u als onze klant voor ogen.

05

Reputatiemanagement

Drie dingen die belangrijk zijn als het op reputatiemanagement aankomt: imago, imago én imago. Hoe er door de publieke opinie naar u gekeken wordt en hoe uw reputatie ook een invloed heeft op uw relaties met de overheid. Bij Lobco is dit dagelijkse kost. Uw reputatie vestigen, onderhouden en proactief bewaken. Dit vraagt om een grondige imago-analyse en het ontwikkelen van een doelgerichte communicatiestrategie naar de diverse betrokken partijen. Lobco maakt op die manier graag voor u het verschil, met alle middelen die daarvoor noodzakelijk zijn: een stevig communicatieplan, gerichte campagnes tot en met mediatraining. Een sterke reputatie komt niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden. En dat doet Lobco in alle enthousiasme samen met u.

Reputatiemanagement

Ons statement

Lobco is uw actieve partner in Public Affairs. De wereld van beleidsmakers en overheidsinstellingen kent voor ons geen geheimen. Denken in oplossingen zit in het DNA van Lobco. Met uw onderneming of organisatie rekent u terecht op de juiste resultaten. Daarom is elke strategie of campagne die het Lobco-team ontwikkelt, maximaal doelgericht.

Lobco legt een efficiënte link tussen uw probleem of opportuniteit en de instanties die het resultaat positief kunnen beïnvloeden. Wanneer uw professionele ambitie doorkruist wordt door beleidsmatige hindernissen bieden we met Lobco een gepast en duurzaam antwoord.

Wil u meer informatie over wat we voor u kunnen doen en hoe we tewerk gaan? Aarzel niet zodat we geheel vrijblijvend samen met u kunnen bekijken hoe Lobco een oplossing biedt voor uw vraag.