Ons statement

Lobco is uw actieve partner in Public Affairs. De wereld van beleidsmakers en overheidsinstellingen kent voor ons geen geheimen. Denken in oplossingen zit in het DNA van Lobco. Met uw onderneming of organisatie rekent u terecht op de juiste resultaten. Daarom is elke strategie of campagne die het Lobco-team ontwikkelt, maximaal doelgericht.

Lobco legt een efficiënte link tussen uw probleem of opportuniteit en de instanties die het resultaat positief kunnen beïnvloeden. Wanneer uw professionele ambitie doorkruist wordt door beleidsmatige hindernissen bieden we met Lobco een gepast en duurzaam antwoord.

Onze diensten

Lobco begint waar het klassieke “belangen behartigen” stopt. We bepleiten én verdedigen de standpunten die het u als organisatie mogelijk moeten maken om binnen het wettelijk kader optimaal te functioneren. Wetten en regelgeving evolueren immers voortdurend. Voor Lobco is het opdracht n° 1 om uw belangen en bezorgdheden een hoofdrol te laten spelen tijdens het beslissingsproces.

Belangen bepleiten

Bij Lobco spreken we vloeiend de taal van de vergunningen. Dit verkort aanzienlijk de tijd die verloopt tussen de creatie en realisatie van uw project. Mogelijke vertraging bij vergunningstrajecten tackelen we pro-actief, aanslepende procedures trekken we vlot. Een jarenlang opgebouwd netwerk in politiek en administratie zetten we met enthousiasme in op weg naar uw succes en de vergunning(en) die u dichter bij uw uiteindelijke doel brengen. Wij zijn uw toegewijde partner in dit traject. Van A tot Z.

Vergunningen

Een reputatie is als een levend organisme dat zich voortdurend dient aan te passen. Bouwen aan die reputatie, ze koesteren én beschermen: het is bij Lobco een permanente bekommernis. Hoe de publieke opinie en de overheden naar uw organisatie kijken en erop reageren hangt rechtsreeks af van de reputatie die u hebt opgebouwd. Niet alleen wanneer het er in crisismomenten op aan komt, evengoed wanneer beleidsmakers uw belangen in vraag stellen bij wetgeving die in de maak is. De juiste mix van communiceren, het actief benaderen van relevante beleidsmakers en het inzetten van onze specifieke expertise: uw reputatie is bij Lobco in de juiste handen.

Reputatiemanagement

U wenst leverancier te worden van de (semi-)publieke overheid en u heeft al ondervonden dat die een specifieke logica hanteert. Lobco doorgrondt voor u deze uitdagende wereld en effent voor u het pad door de complexiteit van de overheid in het algemeen en door de administratie in het bijzonder. In een ingewikkelde situatie brengen we overzicht en gebruiken we op een correcte en effectieve manier onze invloed. We faciliteren constructieve gesprekken: stuk voor stuk gericht op het doel dat u en uw organisatie voor ogen heeft.

Business 2 Government

“Win first,
fight later.”

Quote uit de Hagakure
Naar Yamamoto Tsunetomo

Nieuws

Wil u meer informatie over wat we voor u kunnen doen en hoe we tewerk gaan? Aarzel niet zodat we geheel vrijblijvend samen met u kunnen bekijken hoe Lobco een oplossing biedt voor uw vraag.