Cases

Elke dag zetten we bij Lobco theorie om in de praktijk. Uiteraard gebeurt dit in alle vertrouwelijkheid en discretie. Zonder namen te noemen geven we u hieronder per business-unit concrete voorbeelden die aantonen hoe we telkens weer het verschil maken.

Belangen bepleiten

Een nieuwe Europese wetgeving die duurzame verpakkingsproducten niet langer zou toelaten op de Belgische markt. Technologie waarin de overheid nota bene zelf geïnvesteerd had. Voor de betrokken Belgische onderneming en de belastingbetaler een worstcasescenario.

Mits een grondige analyse van de Europese en lokale wetgeving, feitelijke argumenten en een gerichte informatiecampagne voor de betrokken beleidsmakers en belanghebbenden, werkt Lobco aan de vrijwaring en toekomst van de ontwikkelde technologie.

Vergunningen

Een belangrijke elektriciteitsproducent die nieuwe windmolens wil plaatsen ziet zijn aanvraag voor een windmolenpark in eerste instantie geweigerd. Het gevolg is tijdverlies, economische schade en minder toegang tot groene energieproductie. Lobco hielp de vergunningsaanvraag te herschrijven zodat deze wel aan de vereiste criteria beantwoordde. Vervolgens faciliteerde Lobco de noodzakelijke en vruchtbare contacten bij de betrokken lokale besturen. Het resultaat? Verwachtingen van gemeenten en producent zitten op dezelfde lijn en onze klant kon de eerste spadesteek geven voor het nieuwe windmolenpark.

Business To Government

Een internationaal bedrijf actief in de IT-sector wil vanuit haar ervaring en specifieke competenties meedingen aan een toekomstige overheidsaanbesteding. Daarvoor moet de onderneming wel voldoende vertrouwd en betrouwbaar in de oren klinken bij de betrokken overheidsinstanties.

Lobco levert aan het bedrijf relevante inzichten in de bijzondere wereld van de Belgische politiek en de administraties zodat zij zich optimaal kunnen inwerken en voorbereiden. Zowel op federaal, regionaal, lokaal, intercommunaal als administratief niveau. Vervolgens konden zij bij ons terecht voor het voorbereiden en leggen van duurzame contacten en het bouwen van de gewenste reputatie. Met resultaat!

Reputatiemanagement

Een beroepsfederatie uit de alcoholsector wil beleidsmakers, samen met een breed publiek, op de hoogte brengen van hun verantwoord beleid omtrent alcoholconsumptie. Samen met deze federatie zette Lobco een gerichte reputatiecampagne op om alcohol een plaats te geven als onderdeel van een gebalanceerde levensstijl. En de sector economisch en fiscaal op de beleidsagenda te krijgen.

Met onderbouwde data, inzichten en argumenten die vertaald werden naar een beleidsgerichte reputatiecampagne kreeg de federatie de plaats die ze verdiende aan de gesprekstafel.

Ons statement

Lobco is uw actieve partner in Public Affairs. De wereld van beleidsmakers en overheidsinstellingen kent voor ons geen geheimen. Denken in oplossingen zit in het DNA van Lobco. Met uw onderneming of organisatie rekent u terecht op de juiste resultaten. Daarom is elke strategie of campagne die het Lobco-team ontwikkelt, maximaal doelgericht.

Lobco legt een efficiënte link tussen uw probleem of opportuniteit en de instanties die het resultaat positief kunnen beïnvloeden. Wanneer uw professionele ambitie doorkruist wordt door beleidsmatige hindernissen bieden we met Lobco een gepast en duurzaam antwoord.

Wil u meer informatie over wat we voor u kunnen doen en hoe we tewerk gaan? Aarzel niet zodat we geheel vrijblijvend samen met u kunnen bekijken hoe Lobco een oplossing biedt voor uw vraag.